ธุรกิจออนไลน์ที่กำลังครองพื้นที่ตลาดออนไลน์ในยุคปัจจุบัน

รับมือกับการทำธุรกิจ

March 26th, 2014 at 5:34 pm

ลักลอบนำเข้าโคเคนมาในประเทศไทยซึ่งระบาดตามเมืองใหญ่และเมืองท่องเที่ยว

โคเคนเป็นสารที่ได้มาจากพืชซึ่งมีชื่อว่า โคคา (coca)

ในทวีปอเมริกากลางและอเมริกาเหนือมีการปลูกต้นโคคากันมาก ผู้ป่วยเสพโดยการนำผงโคเคนมาสูดดมทางจมูกหรือละลายน้ำแล้วฉีดเข้าทางหลอดเลือดดำ ผู้ป่วยอาจนำมาผสมกับเฮโรอีนแล้วดมหรือฉีดเข้าหลอดเลือดดำ โดยเรียกกันในหมู่ผู้เสพว่า “สารเพิ่มพลังและความสุข” ชนิดที่นิยมเสพคือ cocaine alkaloid ซึ่งสกัดมาจากชนิดผงดังกล่าวมีคุณสมบัติระเหยง่าย ดังนั้นเมื่อสูดดมจะออกฤทธิ์เร็วมาก อีกชนิดหนึ่งซึ่งนิยมเสพโดยเฉพาะในประเทสอเมริกาคือโคเคนแข็ง เรียกว่า “แคร็ก” (crack) เสพโดยการสูบแบบสูบบุหรี่และมีราคาถูกมากว่า เป็นชนิดที่ผู้มีอายุน้อยนิยมเสพเพราะราคาถูกกว่าและหาได้ง่ายกว่า ในประเทศไทยโคเคนผงราคากรัมละประมาณ 3 พันบาท

มีการลักลอบนำโคเคนเข้ามาในประเทศไทย

โดยกลุ่มนักค้าชาวต่างประเทศและกลุ่มคนไทยที่ไปศึกษาต่อต่างประเทศ โดยมีพื้นที่การระบาดตามเมืองใหญ่และเมืองท่องเที่ยว เมืองชายทะเลของประเทศ เช่น กรุงเทพมหานคร เชียงใหม่ สงขลา สุราษฎร์ธานี ชลบุรี แพร่ระบาดมากในกลุ่มเยาวชนที่มีการศึกษาสูง ฐานะค่อนข้างดี มีการแพร่ระบาดในลักษณะของการจัดปาร์ตี้ จากเดิมที่มีการจัดมากในกรุงเทพมหานคร เริ่มมีการขยายการจัดปาร์ตี้เพื่อเสพยาออกไปยังต่างจังหวัดมากขึ้น

โคเคนหรือโคคาอีนเป็นยาเสพติดที่สกัดได้จากใบของต้นโคคา ซึ่งเป็นต้นไม้ที่ลักลอบปลูกมากในประเทศแถบอเมริกาใต้ เช่น เปรู โบลิเวีย และโคลัมเบีย เป็นต้น ในใบโคคาจะมีโคเคนอยู่ประมาณ 2% โคเคนมีชื่อเรียกในกลุ่มผู้เสพว่า COKE, Snow, Speed Ball, Crack โคเคนสามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ๆคือ โคเคนเบส (Cocaine base) และเกลือโคเคน เช่น โคเคนไฮโดรคลอไรด์ (Cocaine hydrochloride) และโคเคนซัลเฟต (Cocaine sulfate) เนื่องจากโคเคนเป็นที่นิยมในสหรัฐอเมริกา การรักษาผู้ป่วยติดโคเคนจึงได้รับการพัฒนาจนเป็นรูปแบบมาตรฐานของการรักษาทั้งการรักษาทางยาและพฤติกรรม ซึ่งในระยะต่อมาการรักษาผู้ติดยาบ้าก็ใช้วิธีคล้ายคลึงกันในการบำบัด

สารออกฤทธิ์ Cocaine ลักษณะรูปแบบเป็นยาเสพติดที่มีลักษณะเป็นผงผลึกสีขาวหรือไม่มีสี รสขม ระเหยได้เล็กน้อย สกัดได้จากใบโคคาหรือจากการสังเคราะห์ทางเคมี การออกฤทธิ์ระยะเวลาเริ่มออกฤทธิ์เร็วมาก(ประมาณ 1 นาที) และระยะเวลา
การออกฤทธิ์สั้นมาก โคคาอีน เป็นยาเสพติดให้โทษที่ออกฤทธิ์ต่อระบบประสาทส่วนกลาง คือทั้งกระตุ้นและกดระบบประสาทส่วนกลาง

แนวทางการรักษาผู้ป่วยติดโคเคน

1. การรักษาผู้เสพโคเคนจำเป็นต้องมีการรักษาทั้งทางกาย จิตและสังคม ควบคู่กันไป ซึ่งต้องเริ่มตั้งแต่การซักประวัติต่างๆอย่างละเอียด การตรวจร่างกาย การตรวจปัสสาวะ หรือตรวจเลือด เพื่อตรวจพิสูจน์หาสารเสพติดซึ่งผู้ตรวจต้องระวังว่า ปัจจุบันผู้เสพอาจเสพสารเสพติดหลายชนิดร่วมกัน เช่น โคเคนกับ Alcohol หรือ Heroin ซึ่งอาจเป็นอันตรายร้ายแรงได้
2. การให้ยากลุ่ม Neuroleptic อาจมีความจำเป็นในผู้ป่วยที่มีอาการทางจิตรวมทั้งอาการ Delirium และเราอาจจะให้ยาบางอย่างเพื่อลดอาการอยากยา
3. ในระยะท้ายของการขาดยาอาจจำเป็นต้องให้ยาต้านซึมเศร้า เพราะผู้เสพมักมีอาการซึมเศร้าในระยะนี้ ผู้ป่วยเสพโคเคนอาจจะรักษาเป็นผู้ป่วยในหรือผู้ป่วยนอกก็ได้ แต่ต้องระวังว่าถ้าเป็นผู้ป่วยนอก ผู้รักษาจำเป็นต้องระวังการเสริมฤทธิ์กันของยาที่ใช้รักษากับโคเคน

Tags: , ,
comments Comments Off    -
January 24th, 2014 at 2:44 pm

เตรียมพร้อมและคิดวางแผนการเก็บเงิน

มีเคล็ดลับดีๆที่จะช่วยให้ผู้อ่านได้เตรียมพร้อมและคิดวางแผนการเก็บเงินหลังเกษียณอายุมาฝากกัน

1. ประหยัดให้ได้มากที่สุด และหลีกเลี่ยงการใช้เงินที่ไม่จำเป็น พยายามใช้จ่ายไปกับสิ่งของที่จำเป็นเช่น อาหาร ที่พัก ค่าเดินทาง แต่ต้องเลือกให้ฉลาดเช่น ตระเวณหาร้านที่ถูกที่สุดเพื่อที่จะประหยัดและเลือกที่จะเสียเงินให้กับสิ่งที่สามารถใช้งานได้ตลอดชีวิต เช่น บ้าน และหลีกเลี่ยงสิ่งที่ไม่จำเป็นเท่าที่ควร เช่น รถยนต์คันใหม่ โทรศัพท์มือถือเครื่องใหม่

2.วางแผนทางการเงินและทำบันทึกเก็บไว้ ควรจะแบ่งสันปันส่วนเงินที่คุณมี ส่วนใหญ่ควรจะเก็บไว้เป็นบัญชีออมทรัพย์ และมีการฝากเงินเป็นประจำเพื่อผลดอกเบี้ยที่มากกว่า ควรแบ่งเป็นส่วนด้วย เป็นเงินเก็บออมทรัพย์ 60% ทอง 15% เงินสด 15% หุ้น 10% เหตุผลในการกระจายการออมเงิน เพื่อลดความเสี่ยง และเพิ่มผลตอบแทน โดยไม่ต้องมีสินทรัพย์ทั้งหมดในสินทรัพย์ที่เดียวที่คุณจะได้รับ

3.ลดความเสี่ยงเมื่อใกล้เกษียณและพยายามหลีกเลี่ยงสิ่งที่มีความสูง ควรที่จะลดส่วนที่จะเป็นความเสี่ยงกับสภาวะการเงินของคุณ เช่นการเล่นหุ้น และไปเพิ่มในส่วนของการออมทรัพย์เพราะโอกาสที่ตลาดหุ้นจะตกหรือลดลงก็มีสูง คุณคงไม่อยากที่จะมีปัญหาเรื่องการเงินในช่วงที่คุณเกษียณหรอกซึ่งช่วงการเกษียณคุณควรที่จะลดความเสี่ยงในเรื่องนี้ให้มากที่สุด

4.ไม่มีอะไรเร็วไปสำหรับการเริ่มเก็บเงินไม่มีอะไรเร็วไปสำหรับการเริ่มเก็บเงินสำหรับการเกษียณ ยิ่งคุณทำการเก็บเงินเร็วเท่าไหร่ ผลเงินที่คุณเก็บได้ก็ยิ่งมากเท่านั้น วิธีที่ดีที่สุดคือการปรับนิสัยตัวเองในการเก็บเงิน เช่นการแบ่งสันปันส่วนของเงินเดือนที่มี แบ่งให้ถูกว่าควรจะเก็บเงินเท่าไหร่จ่ายใช้จ่ายอะไรบ้าง
และพยายยามตัดสิ่งที่ไม่จำเป็นออกไปจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุด

5.หยุดใช้เครดิตการ์ด ทางที่ดีควรที่จะหยุดใช้บัตรเครดิตการ์ดไปเลยถ้าเป็นไปได้ คุณไม่อยากใช้ชีวิตช่วงเกษียณของคุณมานั่งจ่ายหนี้บัตรเครดิตที่คุณสร้างเอาไว้หรอกถ้าคุณจำเป็นที่จะต้องใช้มันจริงๆ ก็ควรที่จะใช้ซื้อของที่คุณคิดว่ามันจำเป็นจริงๆ

ลองนำ 5 ข้อนี้ไปลองปรับเปลี่ยนกับนิสัยการใช้เงินของคุณ รับรองได้ว่าคุณจะมีเงินออมเหลือเฟือ ในยามเกษียณอายุ

comments Comments Off    -
 • Categories

 • ตัวอย่างธุรกิจ

  +-+ เริม่ต้นกับการลงมือทำธุรกิจบนโลกออนไลน์ง่ายๆ เพียงแค่เลือกสร้างเว็บขายของออนไลน์มาเป็นตัวช่วยที่สำคัญ เพราะนอกจากที่จะช่วยทำให้เราขายของออนไลน์ออนไลน์ได้ง่ายยิ่งขึ้นแล้ว ยังสามารถที่จะสร้างเว็บที่สวยงามได้ง่ายและรวดเร็วอีกด้วย
  +-+ ฮิตไม่หยุดฮอตไม่ตกกระแสจริงๆ สำหรับชุดสวยๆ สุดซิลอย่าง เสื้อผ้าคนอ้วน ไม่ว่าฤดูกาลใด โอกาสใดก็สามารถหยิบ เสื้อผ้าคนอ้วน ชุดคนอ้วนมาสวมใส่ได้
  +-+ แต่งตัว ชุดทำงาน ให้ดูดีมีบุคลิก เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับตนเอง โดยไม่จำเป็นต้องใช้เสื้อผ้า ชุดทำงาน ราคาแพงเสมอไป แต่ตัดเย็บเรียบร้อย แบบดูดี
  +-+ เลือก Hosting ให้กับการทำธุรกิจออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ของเรา ควรที่จะมีการพิจารณาใช้งาน Host ที่มีประสิทธิภาพในการใช้งานที่สามารถรับส่งข้อมูลต่างๆภายใน Host ได้อย่างรวดเร็ว รวมถึงยังมีความยืดหยุ่นให้กับแพคเกจการใช้งาน Hosting ที่ผู้ใช้งานสามารถเลือกและปรับเปลี่ยนได้ตามที่ต้องการ
  +-+ ถ้าคิดจะ รับทำ SEO เราควรจะวางแผนเรื่องของโครงสร้างเว็บไซต์ให้ดีเสียก่อน เพราะว่า เมื่อ Search Engine ส่ง Robot เข้ามาเก็บข้อมูลในเว็บไซต์ของเราแล้ว จะได้สามารถเก็บข้อมูลต่างๆ ได้เร็วและเป็นผลดีต่อการ รับทำ SEO อีกด้วย
  +-+ การที่จะ สมัครงาน แล้วให้ได้มาซึ่งงานทำนั้น ก่อนอื่นเลยตัวผู้ สมัครงาน เองสมควรอย่างยิ่งที่จะต้องหาข้อมูลของหน่วยงานที่เขารับสมัครว่าเขาต้องการบุคลากรตำแหน่งใด
  +-+ ปรับเว็บไซต์เราให้ติดอันดับผลการค้นหาในอันดับต้นๆ ของ Search Engine ด้วยการทำ SEO ซึ่งการทำ SEO เป็นวิธีที่ค่อนข้างได้ผลมากๆ
  +-+ หางาน เชียงใหม่ทำอย่างไรให้ได้งานอย่างรวดเร็ว และหางาน เชียงใหม่ได้ตามที่ต้องการ
  +-+ ตุ๊กตาที่ใช้สำหรับมอบให้ใครสักคนนั้น ต้องพิถีพิถันในการเลือกตุ๊กตาเป็นพิเศษ เพื่อคนที่คุณรัก
  +-+ ธุรกิจเครื่องสำอางและความงามเป็นธุรกิจที่มีอัตราการเจริญเติบโตและขยายอย่างต่อเนื่องทุกปีในการผลิตครีม แม้ว่าจะอยู่ในยุคเศรษฐกิจในปัจจุบันที่ค่อนข้างฝืดเคืองก็ตามแต่การผลิตครีมก็ยังได้รับความนิยม
  +-+ สวมชุดคลุมท้องอย่างไรให้ดูดี สวยเช้งกระเด้ง อย่างที่ใครๆก็ต้องอิจฉาของคนแม่มือใหม่อย่างแน่นอน
  +-+ ศูนย์รักษาโรคหัวใจเห็นความสำคัญของการดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจตลอด 24 ชั่วโมง โดยจัดทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคหัวใจประจำการในโรงพยาบาลตลอดเวลา
  +-+ จำหน่ายตู้รางเลื่อนสำหรับการจัดเก็บแบบประหยัดพื้นที่ด้วยตู้รางเลื่อน รับรองได้ว่าประหยัดพื้นที่ได้มากกว่า ในปริมาณจัดเก็บที่เท่ากัน
  +-+ ความหวังใหม่สำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งเปิดโอกาสการรักษาโรคมะเร็งโดยแพทย์ทางเลือกเฉพาะทางโดยตรง
  +-+ บริษัทรับสร้างบ้าน สร้างบ้านสวย ก่อสร้างและออกแบบและ ตกแต่งภายใน เลือกบริษัทรับสร้างบ้านที่สร้างบ้านคุณภาพ ด้วยแนวคิดทันสมัย กับทีมงานมืออาชีพ การันตีด้วยผลงาน
  +-+ ขายหนังสือการ์ตูนคุณภาพดีทุกชนิด ทุกสำนักพิมพ์ สภาพดี พร้อมลดลดราคาพิเศษและบริการจัดส่งหนังสือการ์ตูนทั่วประเทศ
  +-+ การยืดตัวเป็นวิธีที่นิยมทำกันเป็นวิธีแรกๆสำหรับคนที่อยากสูงเพราะไม่เสียอะไร โดยวิธีอยากสูงนี้เป็นวิธีที่ไม่เสียเงินก็จริง แต่ก็ต้องแลกด้วยความพยายามและความมีวินัย
  +-+ ที่วังน้ำเขียวมีที่พักบ้านพักตากอากาศบรรยากาศสบายๆเป็นกันเอง ที่สดชื่นแวดล้อมด้วยขุนเขา และสายลมเย็น แนะนำจองที่พักวังน้ำเขียว ให้บริการห้องพักโฮมสเตย์เป็นหลัง เป็นรีสอร์ทตั้งอยู่่ใกล้สถานที่ท่องเที่ยววังน้ำเขียว
  +-+ รับติดตั้งและจำหน่ายหม้อแปลงไฟฟ้าทุกขนาด บำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าทั้งในและนอกโรงงาน
  +-+ เราคือศูนย์รวมฟิล์มกรองแสงที่ได้มาตรฐาน สำหรับใช้งานหลากหลายอีกทั้งยังเป็นผู้นำเข้าฟิล์มกรองแสงรถยนต์ชั้นนำจากทั่วโลก
  +-+ ของขวัญยอดฮิตที่ได้รับความนิยมตลอดกาลอย่างตุ๊กตาหมี ที่หลายๆคนจะมอบตุ๊กตาหมีให้กับคนพิเศษ
  +-+ คุณกำลังมองงหาที่รับจำนำรถอยู่หรืือเปล่า ถ้าใช่เราคือตัวแทนรับจำนำรถที่คุณสามารถไว้วางใจได้อย่างแน่นอน
  +-+ ครีมกันแดดยี่ห้อไหนดีช่วยบำรุงผิวหน้าด้วยสารบำรุงกูลต้าไธโอน วิตามินซี และวิตามินอี ช่วยปกป้องผิวจากรังสียูวี ครีมกันแดดยี่ห้อไหนดีที่เพิ่มสารบำรุงผิวหน้า หมดกังวลปัญหาผิวหมองคล้ำเสีย
  +-+ คอนโดให้เช่ารูปแบบใหม่ หนึ่งเดียวบนทำเลทอง ใจกลางเมือง ถูกต้องตามหลักภูมิศาสตร์เพื่อการใช้ชีวิตเป็นส่วนตัวในสังคมคุณภาพ และคอนโดให้เช่าเหนือกว่าด้วยมาตรฐานความโปร่งสบายที่คุณได้สัมผัส
  +-+ การประกันรถยนต์เพื่อคุ้มครองความสูญเสียหรือเสียหายอันเกิดจากการใช้รถยนต์ โดยที่ผู้เอาประกันรถยนต์จะต้องเสียเบี้ยประกันภัยให้แก่บริษัทประกันภัยตามที่ได้ตกลงกันไว้
  +-+ จะรู้ได้อย่างไรว่าเป็นแบบบ้านที่ดีและเหมาะกับตัวเรา ควรเลือกแบบบ้านที่สามารถตอบสนองความต้องการของสมาชิกภายในครอบครัวได้เป็นอย่างดี
  +-+ สำหรับชีวิตไม่ยึดติดรูปแบบ แต่เปิดกว้างสำหรับแรงบันดาลใจดีๆ คอนโดติดรถไฟฟ้าสไตล์โมเดิร์น จะทำให้ชีวิตอิสระของคุณลงตัวได้ง่ายๆ คอนโดติดรถไฟฟ้าที่จะเปิดมุมมองของคุณให้กว้างและสร้างแรงบันดาลใจใหม่ๆให้คุณ
  +-+ ถุงเท้าที่จะได้คุณภาพต้องมาจากโรงงานผลิตถุงเท้าที่ได้มาตราฐานในการผลิตและจะทำให้พ่อค้าแม่ค้าเลือกที่จะมาซื้อจากโรงงานผลิตถุงเท้าที่ดีมากกว่าเพื่อจะได้ขายต่อให้กับผู้บริโภค
  +-+ ศูนย์บริการสปาเพื่อสุขภาพและความงาม bangkok massage ที่ได้มาตรฐาน บริการห้องนวดไทย, ห้องอโรมา bangkok massage ที่จัดเป็นสัดส่วนสำหรับหญิงและชาย, ห้องอบไอน้ำ, และห้องนวดเท้าที่มุมรับบรรยากาศ